Mirada cap als altres

Com miro als altres?

La mirada cap endins ha d’anar acompanyada d’una educació en uns determinats valors que “des-centrin” la persona. El valor de la solidaritat i el de la confiança en l’altre són valors que ajuden a desplaçar el centre de gravetat de la vida fora del jo.

La renovació d’una mirada positiva vers els altres és un pas imprescindible en el camí cap a la idea de fraternitat.

Activitat proposada per a treballar la mirada cap als altres.

Interpretem els rostres mitjançant una activitat que convida a fer un dibuix a les diferents etapes de centre utilitzant diferents tècniques i implicant-hi docents de diferents àmbits.

Amb un dibuix triat de cada centre, dissenyarem un mural conjunt de 36 rostres per penjar a la recepció de les escoles i per a difondre el nostre projecte a tota la comunitat educativa.

Proposem que a cada aula de l’escola, el tutor/a proposi als alumnes la realització d’un retrat. Perquè un retrat? Perquè és una manera de fixar-se en l’altre, d’observar-lo i descobrir-lo. El retrat ens ajudarà en l'esforç de mirar l’altre, reconèixer les semblances i valorar la diversitat com una riquesa.

Proposem de crear un espai virtual a cada escola on situar tots els retrats fets i, entre tots, escollir-ne un que aportarem per fer el mural conjunt. El retrat escollit de cada escola l'heu d'enviar a mirades@vedruna.cat i el veureu aquí.

Trobareu tota la informació a la presentació següent.

Projecte rostres.pdf