Mirada a l'entorn

Mirades compromeses d'agents de canvi

La solidaritat implica un comportament d’una persona cap a una altra per ajudar-la, protegir-la o donar-li suport. És un valor humà que canvia el món i el fa un lloc millor per viure. 

Activitat proposada per treballar junts pel bé comú

Us proposem fer un recull de totes les accions solidàries que feu durant el curs, amb les diferents organitzacions i les destinades al projecte MIRADES. 

Al mapa, cada escola disposa de l'enllaç a una carpeta drive; pengeu el recull de les vostres activitats a mesura que les aneu fent.