Mirada interior

Saber-se mirar per créixer

Prendre consciència de qui sóc és el que ens permet projectar-nos cap a una imatge millorada de nosaltres mateixos en el futur

Activitat proposada per treballar la mirada interior

Com et veus d’aquí uns anys? Fes un dibuix o un escrit. 

L’important és veure quins valors, quines potencialitats, quines actituds o mancances haurem de treballar per aconseguir ser la persona que he projectat. 

Fes un cartell amb aquest llistat de paraules.


Al mapa, cada escola disposa de l'enllaç a una carpeta drive; pengeu el recull de les vostres activitats a mesura que les aneu fent.